ولایت در اسلام ناشی از ارزش هاست

# رهسپاریم با ولایت تا شهادت # به عشق رهبرم سید علی قلم خواهم زد

اندر احوالات کلید بدستان تدبیــــــــــر و امیــــــــــد

دیپلماسی که دولت محترم تدبیـــــــر و امیـــــــــد و رئیس جمهور محترم اختیار کردند و دستور دادند که تیم مذاکره کننده ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 123 بازدید
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
9 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
12 پست
سیاسی
58 پست
مذهبی
12 پست
تحلیل
36 پست
اخبار
27 پست
فرهنگی
15 پست
عکس
20 پست
انتظار
5 پست
طنز
2 پست